VI HAR DELT LIVET OPP I 4 FASER. HER FINNER DU INFORMASJON OM HVA SOM KAN VÆRE GALT MED SKULDEREN DIN.

Fire aldersgrupper

Under

Jeg tror jeg har senebetennelse?

Dette er vanlige tilstander. Det viktigste er å erkjenne bakenforliggende faktorer, for eksempel eventuelle overbevegelige ledd eller feil ved skulderbladet.

De såkalte «senebetennelsene» (impingement) og forskjellige slags svikt/instabilitetssistuasjoner er ofte sekundære til slike forhold. De kan være enkle å behandle, men det er helt sentralt at de erkjennes. De må også erkjennes før man eventuelt pådrar seg alvorligere skader på sener, bånd og/eller leddlepper (latin: labrumfeil). Dette kan være et stort og komplisert felt og er – hvis langvarighet tross gode veiledninger, treninger og hvis tydelige sviktplager – arenaen for gode MR-undersøkelser og noen ganger MR-undersøkelser med kontrastmiddel. Viktigst vil være påfølgende videre rådgivning i spesielt kompetente miljøer, skulderortopeder eller spesielt skolerte fysioterapeuter, ofte spesielt erfarne idrettsfyioterapeuter.

Jeg har problemer med å ligge på skulderen, og får smerter og stivhet ved armbruk ut fra kroppen og i høyden.

Gal skulderbruk i form av overbelastning eller skader kan gi

Betennelser, gjerne senebetennelse (tendinitt) eller slimposebetennelse (bursitt) og etter hvert slitasjer (degenerasjoner/tendinose) og tilslutt seneriss/rupturer.  Det hele nærmest som et kontinium fra det bagatellmessige til det mer alvorlige.

Medvirkende faktorer er ofte statisk arbeide, dårlig holdning og svak muskulatur. Noen av disse slitasjene er rett og slett naturlige aldersforandringer.

 

Det er viktig å være klar over at svært få pasienter i denne aldersgruppen trenger å opereres. Det er like viktig å være klar over at en del av disse tilstandene krever langvarige, tålmodige og veiledede treninger.

Den største pasientgruppen.

Typisk symptom: Det er vondt å ligge på skulderen og pasienten får smerter, stivhet og armen føles noen ganger svakere. Smertene sitter ofte øverst og ytterst i skulderen og strekker seg nedover armen.

De typiske pasientene er håndverkere med mange høye arm posisjoner, kontorarbeidere med statisk PC-bruk eller folk med stadig repeterende og kanskje nye bevegelser. Man kan ha hatt uheldige manøvre og bevegelser, eller man har pådratt seg skader.

 

Se også sekkebegrepet «impingement»

 

NOTABENE: Frozen shoulder blir ofte underdiagnostisert og skal ha en helt annen tilnærming.

Over

En stor pasientgruppe.

Problemene kan ligne på problemene for aldersgruppen 40-60 år, men de er ofte mer sammensatte med mer varige slitasjer og oftere forekommende seneriss (ruptur). Det kan være vondt å ligge på skulderen og den føles stivere og noen ganger svakere. Armen har ofte vært brukt i høye posisjoner, noen ganger med brå manøvre eller skader som tilleggsfaktorer.

Også her gjelder det å skille de forskjellige tilstandene fra hverandre: senebetennelser, seneslitasjer (senedegenerasjoner) seneriss, senekalk og slimpose (bursabetennelser). Små seneriss kan være naturlige med økende alder og uten vesentlig betydning. De kan imidlertid være plagsomme og medvirkende til impingement.

 

NOTBENE: Svært mange skulderplager i denne aldersgruppen figurerer feilaktig under diagnosen senebetennelse (tendinitt) og disse senene skal ikke ha injisert kortison inn i det svekkede senevevet! Derimot kan man noen ganger, særlig for å komme over en kneik eller komme i gang med trening, ha nytte av kortison og lokalbedøvelse injisert inn i slimposen, bedre kalt bufferposen (Latin: Bursaen). Dette gjøres mer treffsikkert ved hjelp av ultralyd. Viktigst vil likevel alltid være tålmodige veilede treninger og ergonomiivaretakelse.

 

De fleste mennesker får med økende alder som oftest uproblematisk noen grad av slitasje i det ytre skulderhjørneleddet (acromioklavikulærleddsartrose). Ved uttalte slike problemer eller dersom disse i betydelig grad medvirker til tranghet (impingement) kan man forsøke en injeksjon eller 2, før videre veiledede treninger. Som oftest gir dette tilfredsstillende resultat uten behov for å operere.  Dersom det er behov for å operere gjøres dette som en kikkhullsoperasjon særlig for å bedre plassforholdene. Se impingement.

 

En må ikke glemme at en stor gruppe, eldre som unge pasienter etter hvert utvikler forskjellige slags holdningsfeil og nakke-spenninger. Helheten vil ofte være kompleks. God enkel ergonomisk rådgivning og konvensjonell fysioterapi vil her være det viktigste.

 

Slitasje i selve skulderhovedleddet (glenohumeral artrose) forekommer langt ifra like hyppig som slitasjer i hofte- og kneledd. Dog, det forekommer, og er ofte underdiagnostisert. Ved uttalte plager, for eksempel nattverking og behov for mye smertestillende medisiner kan anbefalingen være sette inn protese. Også skulderprotesekirurgien har de seneste årene gjort store fremskritt.

SKULDERKLINIKKEN

Skovveien 4

0257 Oslo

Se kart

TIMEBESTILLING

Telefon 22 12 56 00

KONTAKT OSS