Vond skulder?

Skulderklinikken er første klinikk i Norge som har spesialisert seg på kombinert ultralyd og klinisk undersøkelse av skuldre.

Har du smerter fra skulderen og nedover armen? Nedsatt kraft? Eller redusert bevegelighet? Er du usikker på hva som forårsaker plagene og hvordan du kan bli kvitt dem? Skulderklinikkens mål er å få deg tilbake til en aktiv og smertefri hverdag.
Person med smerte i skulderen.
01

Få rask og presis diagnose med ultralyd

Ved hjelp av ultralyd og en grundig undersøkelse kan vi avdekke følgende skulderproblemer: seneriss, senebetennelse, senekalk, frossen skulder og slitasje/artrose.

Denne undersøkelsen krever førsteklasses utstyr og lang erfaring. Den har endret hvordan vi diagnostiserer skuldre, og kan skille mellom alvorlige og mindre alvorlige skulderproblemer. I de aller fleste tilfeller gir undersøkelsen en rask veiledning om veien videre. Den er også et nyttig verktøy for å navigere i et ofte uoversiktlig terreng av symptomer og MR-beskrivelser. Det er viktig å være klar over at metodene utfyller hverandre, hver med sine fordeler og ulemper.

Som skulderspesialist med 30 års erfaring er forutsetningene gode for at vi finner årsaken til dine skulderplager. Ofte er det da unødvendig med røntgen og/eller MR.
02

Metode

Undersøkelsen er rask, effektiv og smertefri. Den er strålefri og uten bivirkninger. Vi undersøker alltid begge skuldrene for sammenligning.

Etter undersøkelsen får du en skriftlig rapport og veiledning om veien videre. Vi har et godt nettverk av dyktige samarbeidspartnere. Ofte vil spesifikke øvelser og ergonomiråd fra en erfaren fysioterapeut være løsningen. Detaljene rundt dette hører ikke inn under dagens konsultasjon.

Noen pasienter kan ha nytte av en injeksjon. Andre kan bli henvist til en erfaren skulderortoped.


Pris

Du trenger ikke henvisning. Klinisk undersøkelse med ultralydundersøkelse: Kr. 2500,-
“Et ytre blikk fra en som studerer profesjonalitet… så fint å observere Dr. Per Sunde i utførelsen av sin profesjon på en etter min vurdering meget høyt nivå. Konsultasjonen og rådgivningen var særdeles nyttig for meg”

Helge Rønnestad