Diagnose og behandling

Her presenterer vi de vanligste diagnosegruppene og behandlingsformene for smerter i skulderen.

Diagnosegruppen ruptur/seneriss er utelatt, men problematikken rundt disse er viktig og diskuteres flere steder i tekstene nedenfor.
01

Impingement

Impingement, også kalt tranghet, er den vanligste årsaken til skulderplager hos godt voksne. Den kan sammenlignes...
02

Frossen skulder

Skulderkapselen stivner og medfører betydelige smerter i alle retninger, ofte med stråling ut i armen. Tilstanden er...
03

Senekalk

Senekalk er forkalkning i senekappen, som kan føre til tranghet og noen ganger betydelige smerter...
04

Ikke-operativ behandling

Grunnlaget for god bedring er et godt tilrettelagt treningsprogram i samarbeid med en erfaren...
04

Operativ behandling

De fleste skulderpasienter trenger ikke operasjon. Ultralyd kan være et nyttig verktøy for å følge utviklingen av enkelte...